Mustafa VARANK

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Verimlilik Haftası

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ülkemizin üretim kaynakları ile insan gücünün verimlilik esaslarına göre değerlendirilmesi konusundaki çalışmalarımız her yıl ülkemiz genelinde yaygınlaşarak sürmektedir.

2023 hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizde verimliliğe dayalı bir büyüme ve kalkınma modeli çerçevesinde her alanda yenilikçi, hızlı, kaliteli ve bilimsel yaklaşımlarla mal ve hizmet üretmenin yolunu açmaya çalışıyoruz.

Bu kapsada, toplumumuzun her kesiminde verimlilik bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Bakanlığımız tarafından her yıl “Verimlilik Haftası” etkinlikleri gerçekleştirmekte olup hafta boyunca, başta Ankara olmak üzere birçok ilimizde, toplumun farklı kesimlerine yönelik verimlilik temalı etkinlikler düzenlemekteyiz.

Verimlilik artışının sürekliliği, verimlilik konusunda farkındalığın artması verimlilik bilinci yüksek, bilgiyle donanımlı bireylerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu anlayıştan hareketle, Verimlilik Haftası etkinliklerimizin önemli bir hedef kitlesini ilk ve orta öğrenim kurumlarında eğitim görmekte olan çocuklarımız, gençlerimiz oluşturmaktadır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız iş birlikleri sonucu ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin verimlilik konusuna ilgilerini çekmek amacıyla tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması” düzenlemekteyiz.

Ayrıca iş dünyasındaki verimlilik arttırıcı ve yenilikçi çalışma ve projeleri desteklemek amacıyla da, başarılı işletmeleri “Verimlilik Proje Ödülleri” ile ödüllendirmekteyiz. Verimlilik Proje Ödülleri aracılığıyla, verimlilik odaklı çalışmanın ve yenilikçiliğin öne çıkarılmasını, iyi uygulama örneklerinin Verimlilik Haftası kapsamında Ankara’da gerçekleştirilecek açılış etkinlikleri dâhilinde yarışmalarda dereceye giren firmalara ve öğrencilere ödülleri sunulacak, ödül alan projeler tanıtılacak, ülkemizin önde gelen kuruluşlarının yöneticileri verimlilikle ilgili tecrübe ve kazanımlarını kamuoyuyla paylaşacaktır. Ayrıca işletmelere ve öğrencilere yönelik uygulamalı atölye çalışmaları da gerçekleştirilecektir.

Verimlilik Haftasının diğer günlerinde ise Ankara ve çeşitli illerimizde yenilikçilik, temiz üretim, KOBİ’lerin kurumsallaşması, verimlilik-ekonomik büyüme ilişkisi ve benzeri konuların ele alındığı toplantı, seminer, konferans ve paneller gerçekleştirilecektir.

2019 yılı Verimlilik Haftası etkinliklerimize önceki yıllarda olduğu gibi toplumumuzun farklı kesimlerinden giderek artan bir ilgi ve katılım beklemekteyiz. Bu gelişme, ülkemizin verimlilik odaklı büyümesini sağlamak amacıyla Bakanlık olarak yapacağımız çalışmalarımıza daha da güç katacaktır.

Verimlilik Haftası etkinliklerimize katılan, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eder, ülkemizin kalkınma ve büyüme yolundaki tüm engelleri ancak verimlilik artışına daha fazla önem vererek aşabileceğine olan inancımı bir kez daha tekrarlayarak saygılar sunarım.