2018 Verimlilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

2018 Verimlilik Ödülleri 18 Aralık 2018 tarihinde KOSGEB Ulus binasında düzenlenen Verimlilik törenlerinde sahiplerini buldu. Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca katıldı. Bakan Mustafa Varank ile Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin’in açılış konuşmalarının ardından “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldılar. Sonrasında ise Verimlilik Proje Ödülleri sahiplerini buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Verimlilik Proje Ödülleri ile hem teknolojiyi geliştiren hem de bu teknolojileri üretim süreçlerinde kullanarak yüksek verimlilikle çalışan işletmeleri teşvik ettiklerini dile getiren Varank, verimliliği toplum geneline yaymak için farkındalığı artırma faaliyetlerini çok önemsediklerini söyledi.

Varank, verimlilik bilincinin genç nesillere aktarılmasını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde okullarda verimlilik konulu yarışmalar düzenlediklerini belirterek, gençlerin verimlilik konusuna gösterdikleri ilgi ve yarışmalarda ortaya çıkardıkları projelerin gelecek açısından ümit verici olduğunu dile getirdi. 

Gençlerin "bilgi çağında" bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmaları ve "Bu teknolojileri nasıl geliştirebilirim?" sorusuna cevap aramaları gerektiğini vurgulayan Varank, "Günümüzde yenilikçi olmak, üretkenliği artıran verimli ve orijinal fikirlerin hayata geçmesiyle mümkün olabiliyor. Uygulanabilir ve özgün fikirler üreten tüm gençlerimizin yanındayız." diye konuştu.

"Amacımız, verimliliği ekonominin genelinde yaygınlaştırmak"

Varank, yüksek katma değerli üretim hedefinde önemli gelişmelere şahit olunduğuna dikkati çekerek, savunma sanayisinin milli imkanlarla üretilen araç ve gereçlerle her geçen gün daha güçlü hale geldiğini, bu sektörde kazanılan yetkinliğin ilgili alt sektörlere de ciddi geri besleme sağladığını ifade etti.

Havacılık, uzay, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda da yurt içi sanayinin ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran Varank, "Amacımız, verimliliği ekonominin genelinde yaygınlaştırıp, daha fazla başarı örneğini ülkemize kazandırmaktır." dedi.

Varank, verimlilik konusunun uluslararası rekabetin doğrudan belirleyicisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Verimlilik kavramı, aslında israfın önlenmesi olarak bizim kadim geleneğimizde de çok önemli bir yer tutuyor. İnancımızın temelinde israftan kaçınmak var. İşte hayatımızda bu kadar önemli yeri olan verimlilik, 80 milyon vatandaşımızın ortak paydasıdır. Bu yüzden amacımız verimlilik anlayışını toplumumuzun her kesiminde yaygınlaştırarak, adeta yeni bir verimlilik hareketi başlatmak."

"Eski köye yeni adet getirmeliyiz"

Refahın yükselmesi için rekabet gücünü artıracak politikalara öncelik verdiklerini belirten Varank, firmaların, verimlilik odaklı çalışmalarını teşvik ettiklerini, bu amaçla yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri açtıklarını söyledi.

Varank, geçen hafta Ankara'da açılan Model Fabrika'da firmaların yalın üretimi uygulayarak öğrenmesini istediklerini dile getirerek, bu merkezin yalın üretim ve sanayinin dijital dönüşümüne ilişkin duyulan pek çok teorik kavramı pratiğe dökülür hale getireceğini ve bu merkezlerin sayısını 2020’ye kadar 10'a çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Hala geleneksel üretim yöntemlerini kullanan üreticiler olduğuna işaret eden Varank, "Bu yaklaşımda rekabet algısı ucuz iş gücüne dayanıyor. Küresel rekabette ayakta kalmak için dijital dönüşümü içeren bir verimlilik anlayışına ihtiyacımız var. İş yapma tarzımızı, küresel eğilimleri göz önünde bulundurarak yeniden gözden geçirmeliyiz. İşin özü, eski köye yeni adet getirmeliyiz." diye konuştu.

"Enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapmak gerekiyor"

Varank, verimliliği artırmak için insan kaynağı, bilgiyi kullanma ve üretme kapasitesinin, nitelik ve niceliği birbirlerine çarpan etkisi yapacak şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tüm kurumların verimliliğin temel belirleyicilerini yönetme becerisine sahip olması gerekiyor. Makro düzeydeki başarı, mikro düzeydeki verimlilikle doğru orantılı. Dolayısıyla üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, kurumsallaşma, iş gücü niteliği, ürün tasarımı, markalaşma ve tanıtım gibi konularda firma kabiliyetlerinin artırılmasını istiyoruz."

İyileştirme sağlanması gereken bir diğer alanın da sanayide kullanılan yüksek enerji yoğunluğu olduğunu belirten Varank, Türkiye'nin rekabet ettiği ülkelere kıyasla sanayide daha fazla enerji harcadığını bildirdi.

Varank, "Aynı katma değere sahip üretim için OECD ülkelerinin 1,5 katı, Almanya ve Japonya'nın ise 2 katı daha fazla enerji kullanmak zorundayız. Bunu düşürmek için enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapmak gerekiyor." dedi.

Bu alanda yürütülen bir projeye değinen Varank, şöyle konuştu:

"Ülkemizde, sanayide harcanan elektriğin yüzde 70'inden fazlası düşük verimli elektrikli motorlar tarafından tüketiliyor. Bu elektrik motorlarını daha yüksek verimli olanlarla değiştirmeyi hedefliyoruz. İlgili uzmanlarımız, bu elektrik motorlarının özellikleri, böyle bir değişimin maliyeti, bunun ekonomiye sağlayacağı katkı ve sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalara devam ediyorlar."

"Öncelikli olarak imalat sanayinde verimliliğe odaklandık"

Varank, verimlilik alanındaki tüm çalışmaları "Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında sürdürdüklerini belirterek, öncelikli olarak imalat sanayinde verimlilik düzeylerini artırmaya odaklandıklarını ifade etti.

Yalnızca iş gücü ve sermayenin verimlilik düzeyinin artırılmasına değil doğal kaynaklar ve ham maddenin de daha verimli bir biçimde kullanılmasına yoğunlaştıklarına dikkati çeken Varank, "Bu kapsamda, verimlilik alanındaki sorunların sektör ve bölge özelinde farklılaşma düzeylerini belirleyen Türkiye Bölgesel Sektörel Verimlilik Gelişimi Haritasını oluşturduk. Ölçek, sektör ve bölge düzeyinde analizler yapmaya başladık." dedi.

Varank, 2018 Verimlilik Proje Ödülleri'nde finale kalan her çalışmanın kendi alanında müstakil verimlilik projesi olmayı hak ettiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm işletmeleri verimlilik odaklı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin, Çetin, etkinliği, verimlilik kavramını toplumda yaygınlaştırmak, bu alanda farkındalığı artırmak için düzenlediklerini söyledi.

İşletmelerin üretim sürecinde, enerji, iş gücü, ham madde ve diğer girdilerin önemli olduğuna işaret eden Çetin, verimliliğin, üretilen ürünlerin minimum maliyetle ortaya çıkarılması ve bunun küresel pazarda rekabet edilebilir bir kalite ve fiyatla yer alması olduğunu ve tüm üretim süreçlerinde dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Bir işletmenin elindeki imkanlarla maksimum ne üretebileceği konusunun üretimde verimlilikle alakalı olduğunu belirten Çetin, "Burada işletmenin mevcut durumunu hiç değiştirmeden en yüksek verimle nasıl çalışabildiği önemli. Bu işletmenin mevcut kaynaklarıyla ilgilidir. Bir işletmeyi daha verimli hale getirmek için teknoloji değişimi ve Ar-Ge ön plana çıkıyor." dedi.

Çetin, teknolojik değişim ve dijital dönüşüm üretim sürecinde yapılabilirse daha fazla verimli üretime geçilebileceğini vurguladı. Çetin, "Türkiye'nin toplam faktör verimliliğini artırmak istiyorsak, sanayinin teknolojik değişimi ve dijital dönüşümü üzerinde çalışarak üretimi daha ileriye götürmek gerekiyor." diye konuştu.

 

2018 Verimlilik Temalı Fikir Ve Kısa Film Yarışması

 

Konuşmaların ardından “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Bakan Mustafa Varank tarafından verildi. Yarışmaya bu yıl Türkiye genelinde resmi ve özel tüm ortaokulların (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri ile lise ve dengi okulların (9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğrencileri katıldı. “Verimlilik Temalı Fikir Yarışması’na 105 fikir, “Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması’na ise 56 kısa film başvurusu yapıldı. İki kategoride olmak üzere verimlilik temalı 6 fikir ve 3 kısa film ödüllendirildi.

Lise Kategorisi Fikir Yarışması

 

DERECE ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI İLİ OKULU SINIFI
1Berkay KUNTAMASYAMacit Zeren Fen Lisesi11
2Eren ŞENNİĞDENiğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi10
3Halil Ataberk BAKIRCINİĞDENiğde Final Temel Lisesi12

 

Ortaokul Kategorisi Fikir Yarışması

 

DERECE ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI İLİ OKULU SINIFI
1Ekrem KÖKALAFYONKARAHİSARDöğer İmam Hatip Ortaokulu6
2Ayşenur ÖZKANBEYŞEHİR/KONYAİhsan Kabadayı Ortaokulu6
3Emek Ali ERTUHİANKARAAbdurrahman Şengel Ortaokulu5

 

Film Yarışması

 

DERECE ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI İLİ OKULU SINIFI
1Bilal ÖZKANİSTANBULSimurg Akşemsettin Bilgi Evi6
2Halime Eda POLATİSTANBULCemil Türker Ortaokulu6
3Baturay TUNÇATSAKARYASakarya Anadolu Lisesi10

 

 

2018 Verimlilik Proje Ödülleri

 

Yarışmada finale kalan 33 projeden ödüle layık görülen 19 projenin sahipleri ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldılar.

Ödül kazanan işletmeler ve kategorileri şöyle:

 

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi (“Ar-Ge”)

 

 

DereceProje Sahibi Kurum Proje Adı
1Vestel Beyaz Eşya San. Ve Tic.A.ŞBuzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci
2TATMETAL Çelik San. Ve Tic.A.Ş.Doğal Gaz Su Buharı Reformasyonu Yöntemiyle Hidrojen Üretimi Projesi
3Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.Mat Sır Rejiminde Pişen Parlak Sır Reçetesi Geliştirilmesi ile Üretim Kapasitesinin Arttırılması ve Ürün Maliyetlerinin Düşürülmesi
TeşvikAsaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.Raylı Sistem Sektöründe Hizmet Eden ve Yüksek Hızlı Trenlerde Kullanılan Yeni Nesil Alüminyum Malzemesi Geliştirilmesi ve Yerleştirilmesi

 

 

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi (“Sürdürülebilir Üretim”)

 

 

DereceProje Sahibi Kurum Proje Adı
1Korteks İplikSu Verimlilik Projesi
2Ford Otomotiv San.A.Ş.Enerji Yönetiminde İnovatif Yaklaşım
3İskenderun Demir ve Çelik A.ŞSlab Boyu Optimizasyonu ile Yassı Mamul Üretiminin Arttırılması
TeşvikVestel Elektronik San. Ve Tic.A.ŞVestel Elektronik Şase Üretim Fabrikasında Dalga Lehim Prosesinin Kaldırılarak Enerji Tasarrufu Elde Edilmesi

 

 

Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi (“Süreç İyileştirme”)

 

 

DereceProje Sahibi Kurum Proje Adı
1Ereğli Demir Çelik FabrikalarıKuvvet Santrali Optimizasyon Projesi
2Eczacıbaşı Yapı Ürünleri A.ŞÜretim Hattı Proses Entegrasyon Projesi
3Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Tic.A.Ş.Ray Profil Haddehanesinde Üretim, Kalite ve Verimlilik Artışı
TeşvikFord Otomotiv San. A.Ş Gölcük Fabrikası Esnek Üretim Yaklaşımı ile Kurulu Kapasite Adedi Üzerinde Custom Model Araç Üretiminin Gerçekleştirilmesi

 

 

Kobi Kategorisi

 

 

DereceProje Sahibi Kurum Proje Adı
1Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.Vartyanlı Endüstriyel Robotlu İş Merkezi (VERİM)
2TrelleborgKalender Alanında Ara Stok ve Verimlilik İyileştirme Projesi
3Obase Bilgisayar Danışmanlık Hiz. Tic. A.Ş.Çoklu Kanallardan İletilen Toplama Taleplerinin Mobil Teknolojiler ile Sağlanması
TeşvikEren Elektrik Sanayi Taah. ve Tic. Ltd. Şti.Yüksek Verimli AMORF (AMORPHOUS) Nüveli Transformatörün Tasarım ve Uygulaması

 

 

Kamu Kategorisi

 

 

DereceProje Sahibi Kurum Proje Adı
12’nci Hava Bakım Fabrika MüdürlüğüGloster Uçak Akaryakıt İkmal Tankerleri Motor Yenileme Projesi
3İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)İstanbul Tatlı Su Kaynaklarında Yüzer Güneş Enerji Santralinin Kurulması ve verimliliğin değerlendirilmesi
TeşvikADİL KARAAĞAÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİAKILLI ISINMA