Verimlilik Haftası Hakkında

Üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler), bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eden Verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek üretmek demektir. Anlamlı bir kalkınma ölçütü olan verimlilik, günümüzde kalite ile birlikte sunulan, rekabet ile birlikte düşünülen, bilgi teknolojisini devreye sokan, çevreyi geliştirmeyi amaçlayan bir dünyayı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle verimlilik bir bilinç meselesidir. Bu bilinç toplumun her kesiminde, her ferdinde oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

1992 yılından 2011 yılına kadar mülga Milli Prodüktivite Merkezi'nin kuruluş tarihi olan 17 Nisan tarihini içine alan hafta, “Verimlilik Haftası” olarak kutlanmış olup, çeşitli etkinlikler ile farklı toplum kesimlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu uygulama kapsamında hafta içinde ülkemizin dört bir yanında; başta kamu ve özel kesim kurum ve işletmeleri, eğitim kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları olmak üzere tüm kesim ve sektörlere yönelik olarak verimlilik bilgi ve bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

08.06.2011 tarihinde yürürlüğe giren 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile işlevleri ve organizasyon yapısı değişen Bakanlığımızın “Verimlilik” alanındaki görev ve yükümlülükleri de artmış olup 2014 yılından itibaren “Verimlilik Haftası” kutlamalarına devam edilmektedir.

Hafta kapsamında, bu sene ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilmek; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çeşitli etkinlikler düzenleyebilmek; bu etkinlikleri önümüzdeki yıllarda tüm yurt sathında yaygınlaştırarak verimlilik bilincini kamuoyuna benimsetebilmek amaçlanmaktadır.